+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In februari 2023 herhaalde UNHCR haar standpunt over gedwongen terugkeer naar Afghanistan: “UNHCR continues to call on States to suspend the forcible return of nationals and former habitual residents of Afghanistan, including those who have had their asylum claims rejected.”

De Belgische asielautoriteiten hebben duidelijk een inclusief beschermingsbeleid aangenomen ten aanzien van bepaalde groepen mensen die Afghanistan ontvluchten, bijvoorbeeld vrouwen en, sinds mei 2023, Hazara’s. NANSEN toont hier echter aan hoe de huidige praktijk van de Belgische asielautoriteiten de bewijslast voor Afghaanse verzoekers om internationale bescherming in het algemeen tot een onredelijk niveau verhoogt.

Lees hier de NANSEN Note 3-2023 “Effective protection against refoulement for people fleeing Afghanistan”