+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Deze NANSEN Tool focust op het onderzoek naar en de beslissing over nieuwe elementen en bevindingen die aan de grond liggen van volgende verzoeken om internationale bescherming.

De samenwerkingsplicht die op de asielinstantie rust evenals hun onderzoeksplicht wanneer verzoekers met hun nieuwe elementen en bevindingen een verdedigbare grief aantonen worden hier onder de  loep genomen. De Tool beschrijft en analyseert de relevant jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Lees hier onze

NANSEN Tool 2023-1 : Volgende verzoeken om internationale bescherming