+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Taal speelt een cruciale rol in de asielprocedure. Verschillende vormen van taal (gesproken en geschreven taal, vertolkte interactie en vertaalde teksten) dienen als discursieve input in de procedure, op basis waarvan beslissende rechterlijke beslissingen worden genomen. In deze intervisie bedoeld voor advocaten in vreemdelingenrecht gaan we nader in op de invloed van taal op de procedure en het in aanmerking nemen van kwetsbaarheid in de asielprocedure.

De intervisie vindt online plaats op 16 december van 10.00 tot 13.00 uur. Bekijk het volledige programma en schrijf u in per e-mail naar Julie Lejeune tot maandag 13 december.