+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Verzoeken om internationale bescherming van personen uit El Salvador die bendegeweld ontvluchten zijn een relatief nieuw fenomeen in het Belgisch asiellandschap. NANSEN bespreekt hier de toepassing van het Vluchtelingenverdrag op personen van El Salvador die dit specifiek soort geweld ontvluchten.

Recente beslissingen van het CGVS en de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden geanalyseerd aan de hand van de heersende principes in het vluchtelingenrecht en in de licht van landeninformatie geplaatst.  

Onze NANSEN Note wordt aangevuld door de verklaring (Declaration) van Dr. Thomas Boerman, erkend deskundige op het gebied van bendes in Centraal-Amerika, onder meer in El Salvador. De socio-politieke context van El Salvador komt hier gedetailleerd aan bod.

Lees hier:

Voor nadere informatie bevelen wij ook de volgende publicaties aan: