+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN heeft samen met het European Network on Statelessness en het Institute on Statelessness and Inclusion, een gezamenlijke bijdrage geleverd aan de 38e Universele Periodieke Evaluatie of België.

Onze bijdrage richt zich op het recht op een nationaliteit en de uitdagingen die verband houden met de grondrechten van staatlozen in België,

Worden besproken:

  • de erkenningsprocedure en de rechten van erkende staatlozen,
  • statistieken over staatloosheid,
  • de vrijheid en veiligheid evenals het risico op willekeurige detentie
  • rechten van het kind op een nationaliteit

De Universele Periodieke Evaluatie (UPE) is een proces tussen staten, onder auspiciën van de VN-mensenrechtenraad, waar elke Staat in staat moet zijn de maatregelen uit te leggen die zijn genomen om de mensenrechtensituatie in zijn land te verbeteren en zijn mensenrechtenverplichtingen na te komen.

Onze analyse en aanbelvelingen leest u hier (EN): Gezamenlijke bijdrage NANSEN-ENS-ISI UPR 3rde cycle België