+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Tussen januari 2019 en maart 2020 heeft NANSEN 34 bezoeken gebracht naar gesloten centra en 199 interviews met personen in detentie gedaan. Het Verslag «Kwetsbaarheid in detentie » stelt, in zes thematische hoofdstukken, onze analyse en bevindingen.

Dit Verslag is representatief voor de moeilijkheden die personen die nood hebben aan internationale bescherming ervaren. Het is echter niet exhaustief. Er wordt evenmin beweerd dat de geanalyseerde situaties statistisch een meerderheid vormen onder de totale bevolking van de Belgische gesloten centra.

Kwetsbaarheid wordt hier gedefinieerd als “de toestand van een persoon die door een bepaalde context rechtens of feitelijk niet in staat is voldoende autonomie te genieten om zijn of haar grondrechten ten volle uit te oefenen”. Kwetsbaarheid van de vastgehouden migrant is in essentie situationeel. As such, het vereist een  grondig en gedetailleerd onderzoek van de proportionaliteit van elk vrijheidsberoving. Maar dit analytische kader overlapt echter slechts gedeeltelijk met het huidige gesloten centrumbeheersysteem.

Het Verslag lezen :

Coming soon:

Nuttige bronnen (o.a.) :