+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Marjan Claes is jurist bij NANSEN. Ze is een ervaren deskundig inzake de beschermingsnood van Palestijnen vluchtelingen uit Gaza.

Op 19 november 2019 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in verenigde kamers de beleidswijziging van het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om niet langer internationale bescherming aan Palestijnen van Gaza als groep toe te kennen. Hiervoor werden alle Palestijnen van Gaza, ongeacht of ze onder UNRWA-mandaat vielen, erkend als vluchteling. De arresten van de verenigde kamers vormen een omwenteling in de rechtspraak van de RvV. Ze worden hier in diepte geanalyseerd.

Lees hier : Marjan Claes, “De Gaza-arresten : beoordeling van de beschermingsnood in conflictsituaties: individualisatie, conflictanalyse en bewijslast