+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Wij zijn ervan overtuigd dat de Belgische Staat zich de middelen kan verschaffen om de uitdagingen in verband met de opvang van asielzoekers op een andere manier aan te pakken, ook die van de pandemie. Sinds meerdere maanden maken wij ons zorgen over de oplossing die de staat lijkt te hebben gevonden voor alle structurele problemen met betrekking tot de opvang van asielzoekers:  bepaalde categorieën van begunstigden uitsluiten.

De “Dublin-gevallen” en de vluchtelingen die reeds erkend zijn door andere Europese: profiteurs van de opvang?

In januari 2020 werden twee categorieën verzoekers om internationale bescherming uitgesloten van het recht op opvang. Deze instructies, die buiten elk wettelijk kader vallen, werden aan de vooravond van de hoorzitting ingetrokken. Toch zullen ze al bijna negen maanden hun verwoestende gevolgen hebben voor honderden verbannen mensen (zie gezamenlijke persbericht hier). En we weten dat er nieuwe instructies worden voorbereid om ze te vervangen.

“Asiel aanvragen” via het elektronische formulier dat door de autoriteiten om gezondheidsredenen wordt opgelegd, is wel degelijk “asiel aanvragen”.

Sinds april 2020 moeten aanvragers van internationale bescherming zich eerst online registreren en vervolgens wachten op een afspraak met de Dienst voor Vreemdelingenzaken (OE). Tussen de twee, geen ontvangst, omdat er geen aanvraag wordt “ingediend”. Alle betrokkenen hebben er echter recht op. Deze situatie was onaanvaardbaar: zowel vanuit humanitair als vanuit gezondheidsoogpunt. Maandenlang stappen, ook hier, voor een rechter om het te bevestigen: “om asiel aan te vragen” door middel van het elektronische formulier dat door de autoriteiten om gezondheidsredenen wordt opgelegd, is inderdaad “om asiel aan te vragen”. En dat geeft het recht om geaccepteerd te worden.

Het is tijd dat de Belgische staat de werking van zijn opvangnetwerk structureel onder de loep neemt, in overeenstemming met de internationale verplichtingen van België.

Persbericht : Rechtbank veroordeelt Belgische staat asielzoekers direct op te vangen