+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Zodra de lockdown in maart werd aangekondigd, was NANSEN, net als anderen, bezorgd over de gevolgen van de gezondheidsmaatregelen voor de aanvragers van internationale bescherming. Begin april hebben wij, met grote bezorgdheid over het feit dat de registratie van de asielaanvragen volledig stil lag, een oproep medeondertekend om uit voorzorg de opsluiting van iedereen te organiseren: “Coronavirus: iedereen onderdak bieden is de enige uitweg“. In april ook werd een online registratiesysteem, via een formulier, opgezet. Dit systeem bleek omslachtig, ingewikkeld in het gebruik, moeilijk toegankelijk en vooral erg traag. Veel asielzoekers wachten meerdere weken op een dagvaarding en effectieve toegang tot een opvangplaats. Intussen is het wekenlang wachten, met last van ontbering, door gedwongen overleving strategies, te midden van de pandemie. Deze situatie is in strijd met de waardigheid van de betrokkenen. Het brengt de daadwerkelijke toegang tot asiel in gevaar door het afschrikkende karakter ervan. In de overtuiging dat de Belgische staat zich de middelen kan verschaffen om deze situatie op een andere manier te beheren, ondernemen we actie. Vandaag dagen we de Belgische staat voor de rechter om ervoor te zorgen dat de effectieve ontvangst wordt georganiseerd op de dag dat een verzoek om bescherming wordt ingediend.