+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Marjan Claes is jurist bij NANSEN. Ze is experte inzake de problematiek van de detentie van personen met een nood aan internationale bescherming in België. In haar recentste artikel worden de wijzigingen van de wet van 21 november 2017 op vlak van vasthouding van personen met een mogelijke nood aan internationale bescherming onder de loep genomen.

Daarnaast worden drie gevallen van vasthouding uit de praktijk besproken:

  • de vasthouding van verzoekers om internationale bescherming aan de grens,
  • de voortgezette vasthouding van verzoekers op het grondgebied na toelating tot binnenkomst in het Rijk
  • de problematiek van ‘migranten in transit’ in het kader van de Dublin III-Verordening en de Terugkeerrichtlijn.

Twee vragen staan centraal in dit artikel. Is migratiedetentie in de praktijk op Belgisch niveau werkelijk een uitzonderlijke maatregel? En bestaat er concreet een risico op willekeurige detentie?

Lees meer :