+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op.

De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met advocaten, de Transitgroep en de verschillende bezoekers van de gesloten centra.

NANSEN bespreekt in deze nota haar bevindingen inzake het thema toegang tot juridische bijstand als basis voor een dialoog met partners actief op het terrein evenals met de overheidsinstanties ten einde samen na te denken over eventuele structurele oplossingen en samenwerkingsverbanden.

Lees meer : Juridische bijstand in detentie: verkennende bevindingen 2018