+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

In 2018 volgde NANSEN de situatie van personen met een nood aan internationale bescherming in detentie van dichtbij op.De opvolging hield in: bezoeken aan de gesloten centra en gesprekken met bewoners; opvolging van individuele dossiers; regelmatige contacten met advocaten, de Transitgroep en de verschillende bezoekers van de gesloten centra. NANSEN bespreekt hier haar bevindingen inzake het thema kwetsbaarheid als basis voor een dialoog met partners actief op het terrein evenals met de overheidsinstanties ten einde samen na te denken over eventuele structurele oplossingen en samenwerkingsverbanden.

Kwetsbaarheid in detentie: verkennende bevindingen.