+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Deze nota werd geschreven naar aanleiding van het gewijzigde beleid van het CGVA ten aanzien van Palestijnse vluchtelingen van Gaza die onder UNRWA-mandaat vallen.

NANSEN analyseert in deze nota

  • het specifiek beschermingskader van het artikel 1D Vluchtelingenverdrag
  • de huidige humanitaire- en veiligheidssituatie in Gaza
  • de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 EVRM
  • de situatie van Palestijnen met verblijf in een derde land

De focus in deze nota ligt op de beschermingsnood van Palestijnen van Gaza.

Nota PDF – Beschermingsnood van Palestijnen uit Gaza. Enkel beschikbaar in het Nederlands.