+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Februari 2019

Hier vindt u het programma 2019 van de vormingen – intervisies voor advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, door NANSEN georganiseerd.

Deintervisieis de gelegenheid voor praktijkgericht dialoog en reflectie over de actuele thema’s in het vreemdelingenrecht. Het heeft als einddoelstelling de verbetering van de juridische bijstand aan asielzoekers, met inbegrip van zij die zich in detentie bevinden.

De Vormingen – Intervisies vinden plaats in het Nederlands en het Frans, zonder simultaanvertaling, en behalve tegenbericht, bij NANSEN op het 3 rde verdiepvan het INFRABEL Gebouw, 76 Vooruitgangstraat (in het Noordstation).

Inschrijving is verplichten gebeurt door het storten van 5€ op de bank rekening van NANSEN BE93 363062228267 met de melding “Naam + datum intervisie sessie”.

Tot nue toe is de deelname gratis, maarinschrijving is verplichtaangezien het aantal plaatsten gelimiteerd is. Inschrijven kan via email naar Julie Lejeune jlejeune@nansenrefugee.be

Datum

Vrijdag 27 maart

Uur

10u – 13u

Thèma (onder voorbehoud)

Actualisering van de beschermingsnood : Gaza en staatloosheid

Vrijdag 21 juni

10u – 13u
Het beginsel van non-refoulement in het asielrecht (UNHCR) en het beginsel van non-refoulement in de mensenrechten (OHCHR)

Vrijdag 27 september

10u – 13u

(te bepalen)

Vrijdag 17 december

10u – 13u

Kwetsbaarheid en bijzondere procedurele noden

De vormingen – intervisies worden herkend door de OVB voor 2 punten : een deelnameattest zal worden uitgereikt aan advocaten die het aanvraag doenbij de afsluiting van de opleiding.