+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be
Deze Nota vertekt vanuit een individueel dossier ondersteund door NANSEN waarin het Engels als contacttaal wordt gebruikt tijdens het gehoor van het CGVS van een asielzoeker die ‘broken English’ spreekt. In de nota wordt het argument ontwikkeld dat er te weinig rekening wordt gehouden met taalvariatie in de asielprocedure, zowel tijdens het gehoor als in de rapportering (asieldossier). Hierdoor kan belangrijke feitelijke informatie verloren gaan wat bijgevolg een betrouwbare weergave en evaluatie van de aanvraag in het gedrang kan brengen. Dit is een probleem dat zich in he bijzonder stelt wanneer gebruik wordt gemaakt van wereldtalen zoals het Engels, het Frans of het Arabisch.
Note PDF – Taalvariaties in het asielprocedure – Enkel beschikbaar in het Nederlands
Gerelateerde publicaties :