+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

DECEMBER 2018

De NANSEN Noot 3 analyseert het belang van de beoordeling van de geloofwaardigheid van de verklaringen van de asielzoeker bij de behandeling van een asielaanvraag. De NANSEN NOTE is een thematisch hulpmiddel voor rechtsbeoefenaren en advocaten die asielzoekers bijstaan. Ze biedt een juridisch kader en een analyse van de praktijk die de toegang tot en het genot van internationale bescherming, en ook het recht op vrijheid en de beschermingsnormen inzake detentie beïnvloedt. De rode draad doorheen de nota is de bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid, de detentie en effectieve toegang tot kwaliteitsvolle juridische bijstand.

Note PDF – Beoordeling van de bewijsmiddelen inzake asiel – December 2018