+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

JUNI 2014

In deze nota wordt het rechtskader voor de toepassing van het begrip «binnenlands beschermingsalternatief» geanalyseerd. In het bijzonder wordt de toegankelijkheid en redelijkheid van het interne beschermingsalternatief onderzocht. Verschillende wegen voor de concrete implementatie van de wettelijke voorwaarden van deze alternatieve bescherming worden voorgesteld.

Enkel beschikbaar in het Frans.