+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Juni 2014

Veel asielzoekers hebben ernstige traumatische ervaringen meegemaakt in hun land van herkomst of tijdens hun vlucht. Enerzijds belicht deze studie zowel de wil van de instanties om deze bijzondere kwetsbaarheid in overweging te nemen als enige terughoudendheid om deze concreet toe te passen, in het bijzonder in het licht van de bewijslast. Anderzijds hebben we ons ook gebogen over de impact van psychologische problemen op de weergave van het asielrelaas en over de waarde die de asielinstanties toekennen aan medische getuigschriften in de asielprocedure.

Note PDF – CBAR Trauma en Geloofwaardigheid