+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

JUNI 2013

Minderjarige asielzoekers, ongeacht of ze begeleid zijn door hun ouders of niet, vormen een uitzonderlijk kwetsbare groep met specifieke noden die de asielinstanties in overweging dienen te nemen. Het principe van het hoger belang van het kind is een richtinggevend beginsel dat overheidsinstanties moeten toepassen bij elke beslissing die ze nemen die kinderen betreft. In deze analyse hebben we de bestaande spanningen tussen de erkenning van de verplichting om deze concepten in overweging te nemen en de moeilijkheden die voortkomen uit de toepassing ervan nader onderzocht.

Note PDF – L’enfant dans l’asile