+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

DECEMBER 2012

In deze nota worden enkele van de zorgen van UNHCR opgesomd bij de beoordeling van asielaanvragen van vrouwen die UNHCR destijds in België heeft waargenomen, rekening houdend met het feit dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) veel aandacht besteedt aan deze kwesties en goede praktijken op dit gebied wenst te verzekeren. De nota vormt een aanvulling op verscheidene andere UNHCR-richtlijnen, waaronder die betreffende vervolging op grond van gender, waarvan het CGVS goed op de hoogte is. Enkel beschikbaar in het Frans.