+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Wereldvluchtelingendag : bijdragen tot actie

NANSEN: een expertisecentrum voor internationale bescherming, universitaire samenwerkingsverbanden, associatieve partnerschappen… om bij te dragen aan de versterking van iedereen die betrokken is bij het asielsysteem.

read more

Bekeringen, Iran – Intervisie op 11 mei (on line)

Een sessie om de complexiteit van de geloofwaardigheidsbeoordeling in geval van bekering te bespreken, aan de hand van Iraanse dossiers. En de gelegenheid om te hebben over wat wordt gezien en geaccepteerd als ‘Christelijk’. Met Dr. Femke Vogelaar en Dr. Lena Rose.

read more

Onze publicaties op categorieën