+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Onverwijderbaren – Intervisie op 21/10

Welke bescherming voor onverwijderbaren? Een aantal personen zonder verblijfsvergunning op Belgisch grondgebied kan om diverse redenen van tijdelijke of duurzame aard niet terugkeren naar hun land van herkomst of gewone verblijfplaats. Het doel van deze intervisie,...

Colloquium van 30 september – bronnen en documentatie

Om bij te dragen aan de reflectie en een dialoog op gang te brengen, heeft NANSEN een studiedag georganiseerd over het verband tussen kwetsbaarheid, geloofwaardigheid en de asielprocedure. U vindt hier onze sleutelbevindingen en de bijdragen van verschillende...

Vrouwen, discriminatie en internationale bescherming

NANSEN stelt hier haar bevindingen voor over de positie van vrouwen die internationale bescherming nodig hebben: de behoeften van slachtoffers van foltering, gendergeweld, bendegeweld en eerwraak komen aan bod. Het VN-comité dat toeziet op de uitvoering van het...