+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Volgend verzoek, machtsovername Taliban, Afghaanse man

Dit NANSEN PROFIEL focust op de situatie van een alleenstaande Afghaanse man die gedurende meer dan vijf jaar in België verbleef en zijn nood aan internationale bescherming. Dit profiel bundelt verschillende objectieve bronnen die aantonen dat de rechten van Afghanen...

Naar een Migratiewetboek? Bijdrage

“De Vreemdelingenwet is sinds 1980 niet minder dan 109 keer gewijzigd. En van deze 109 wijzigingen zijn er 40 in de afgelopen 6 jaar aangebracht.” De huidige regering heeft daarom een commissie ingesteld (samenstelling hier) om de leesbaarheid van de Vreemdelingenwet...

Vrouwelijk genitale verminking – internationale bescherming

In haar eerste verslag over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul inzake de rechten van vrouwen in België moedigt de GREVIO  “de Belgische autoriteiten aan ervoor te zorgen dat een gendersensitieve aanpak consequent wordt toegepast op alle gronden van...

Bendegeweld – Internationale bescherming – El Salvador

Verzoeken om internationale bescherming van personen uit El Salvador die bendegeweld ontvluchten zijn een relatief nieuw fenomeen in het Belgisch asiellandschap. NANSEN bespreekt hier de toepassing van het Vluchtelingenverdrag op personen van El Salvador die dit...

Volgend verzoek, seksuele orientatie, irakese man

In dit nieuwe profiel benadrukt NANSEN het belang van het recht om gehoord te worden, in het bijzonder in het licht van het Europees recht, en herinnert het aan de beginselen die als leidraad moeten dienen bij de analyse van de geloofwaardigheid van seksuele en/of...